• Hösten 2012

  Filmfestivalen bildas

  Ett första möte med arbetsgruppen.

  Petra Eklund (fd. Örlegård), Hien Wollinger och Viktor Jäderlund ingick i den första arbetsgruppen och är därmed grundarna till filmfestivalen.

 • Våren 2013

  25 maj 2013

  Första filmfestivalen genomförs

  Den första filmfestivalen genomförs i Malmö i samarbete med biografen Spegeln.

  Arrangörer var SKUR (Skånes Dövas Ungdomsråd) och Mo Gård Folkhögskola.

 • Vintern 2014

  6 december 2014

  Andra filmfestivalen genomförs

  Den andra filmfestivalen genomförs i Malmö i samarbete med Spegeln.

  Arrangörer var SKUR (Skånes Dövas Ungdomsråd) och Mo Gård Folkhögskola.

 • Våren 2016

  14-19 mars 2016

  Tredje filmfestivalen genomförs

  Den tredje filmfestivalen genomförs i Malmö i samarbete med biografen Panora.

  Nytt i år är samarbetet med BUFF (Barn och Ungdomfilmfestivalen).
  Så programmet justerades lite så att det synkade ihop med BUFF:s program.

  Arrangörer var Turkos - kulturförening och Mo Gård Folkhögskola.

  Föreningen SKUR blev vilande. 

 • Hela år 2017

  Filmfestivalen tar uppehåll i ett år.

  Arrangörerna beslutade att filmfestivalen tar uppehåll ett år under 2017. Detta på grund av arbetsgruppens personliga skäl.

 • Våren 2018

  19-24 mars 2018

  Fjärde filmfestivalen genomförs

  Den fjärde filmfestivalen genomförs i Malmö i samarbete med biografen Panora.

  Samarbetet med BUFF (Barn och ungdomfilmfestivalen) fortsätter även detta år. 

  Arrangörer var Turkos - kulturförening och Mo Gård Folkhögskola.

  Nytt i år var att spelföreningen Spelis medverkade i samarbetet. 

 • Hösten 2018

  Uppdatering av arrangörerna

  Under hösten 2018 gick Dövfilmfestival Skåne ut med att det blir lite förändringar i vem som arrangerar filmfestivalen.

  Från och med denna gång arrangeras filmfestivalen av Mo Gård Folkhögskola och spelföreningen Spelis. 

 • Våren 2019

  23-29 mars 2019

  Femte filmfestivalen genomförs

  Den femte filmfestivalen genomförs i Malmö i samarbete med biografen Panora.

  Samarbetet med BUFF (Barn och ungdomfilmfestivalen) fortsätter även detta år. 

  Arrangörer var spelföreningen Spelis och Mo Gård Folkhögskola.