Arrangörerna

Spelföreningen Spelis (ansluten till Sveriges Dövas Ungdomsförbund och riks- organisationen Sverok) är en ideell ungdomsförening. Föreningen bildades den 11 september 2015 och har som uppgift att främja medlemmars intresse i spel i alla former. Allt från tv-spel, brädspel ll rollspel samt utländsk kultur (t.ex. Japan). Samt så satsar föreningen på kultur i olika former också.

 

Föreningens hemsida

Sima folkhögskola är en teckenspråkig folkhögskola. Skolan finns på fyra platser i Sverige: Stockholm, Göteborg. Örebro och Åkarp. Vår skola erbjuder en individuell anpassad utbildning i en teckenspråkig miljö. Du kan läsa teoretiska ämnen som svenska, matematik och engelska men även praktiskt-estetiska ämnen som bild, keramik, foto och film.

Vi vill ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Skolans hemsida

Arbetsgruppen

logo_png_rgb Profil

Viktor Jäderlund

Projektledare

logo_png_rgb Profil

Hien Wollinger